گوشی برای شنیدن..

حرف هایی که در دل می مانند پرواز را دوست دارند. پرواز به سوی گوشی برای شنیدن.

آدم ها همیشه حرف دارند. هیچ گاه خالی از حروف و کلمات نیستند و سکوتشان را هیچ گاه نمی توان به حساب تهی بودن از واژگان گذاشت.

گاه واژگان در دل مانده شان بزرگ است و منتهی است به درد ها و آرزوهای تمام بشریت. مانند آدمی که برای گرسنگی کودکانی در دوردست زمین غصه می خورد. مانند آدمی که برای تنهایی تمام مادران و پدران دنیا دلش درد می گیرد.

و گاه نیز درد واژگان درد های دل خویش است. افق هایی است که دوست داریم برای خودمان داشته باشیم.

کاش آرزوهایمان و حرف های نگفته دل هایمان چه کوچک و چه بزرگ، فقط به سمت خدا پرواز کند.

گوشی که به درستی"سمیع علیم" است.

/ 2 نظر / 28 بازدید
caspian

با سلام لطفا به وبلاگ من هم یک سری بزنید.ممنونم http://caspianhandmade.persianblog.ir

امین

اگر با چشم دل ببینبم، آنگاه حرفهایمان از دل برآید و آنچه که از دل برآید بر دل نشیند ---------- گاهی برای ماندن باید گذشت ماندن در دل و گذشتن از دل دل دیگران و دل خود