درخت حرف

حرف­هایی که متولد می­شوند.همه یک مدل و یک شکل نیستند.  بعضی هایشان سکوتند و آرام یکجا نشسته­­­­­­­­اند و وقتی موقعش شد کیفشان را روی دوششان می­اندازند و راه می­افتند تا داخل گوش کسی بروند. بعد هم همان­جا می­مانند و هیچ وقت بیرون نمی­آیند چون حرف شنو و مؤدب هستند.

قدیم­ترها که درخت سیب بود حرف­های قشنگ زیر درخت سیب چشم­هایشان به کاهو و سکنجبین می­افتاد و خانم­های همسایه­ای که از آشپزی­های خوشمزه­یشان در هاون و مطبخ و هزار جور حرف خانمانه دیگر می­گفتند. دخترهایی که  حوصله­ی سر رفته­شان را با هم با همین حرف­های صمیمی تقسیم می­کردند. و حرف­های دخترانه­ایشان از دلتنگی­هایشان گرفته تا دامن پرچین، مثل گونه­های سیب­های سرخ، گل می­انداخت. اما حالا گاهی حرف­ها شبیه آب­جوش سماور مادربزرگند. قل قل کنان می­جوشند و روی دل نازک این و آن می­ریزند. و جایشان هیچ وقت خوب نمی­شود. مواظب باشید! این  قل قل­های حرف­های جوش درست کنارمان توی پاتوق ایرادگیری و اشکال از مد ثانیه­ای لباس وهزار جور حرف­جوش دیگر، همین گوشه­ها قایم شده­اند که درست مثل ماری که همه از چند کیلوتریشان جیغ زنان فرار می­کنند نیش و کنایه بزنند.

دلم می­خواست توی ایوان مادربزرگ می­نشستم و از قل قل سماورش و نگاه­های مادرانه­اش یک دل سرد را گرم می­کردم و یک سبد سیب سرخ­ حرف­های قشنگ را از دل ش می­چیدم.//

/ 0 نظر / 14 بازدید