اندکی تامل باید...

 

باز روز تولد فرا رسید ..اما عقربه های ساعت را می توان نگه داشت؛ گردش این توپ بزرگ را نه!

24 سال است که فقط مدام فروردین ها آبان می شوند. و همه ی آبان ها سراسیمه سر را به سنگ بیدارباش می کوبانند که یکسال با چرخش زمین گردیدی اما خواب ... . مدام از این اتوبوس قدیمی جاماندی و نرسیدی به آنچه روز اول قول داده بودی.

نه زمین را خوش آمدی نه زمان را... نه خلق را خوش آمدی نه خالق را...

اما خوردن سر به سنگ لحظه ای باعث نشد فکر کنی که تا کی زمین بدود و تو خواب و بیدار،  سلانه سلانه دنبالش راه بیافتی و ندانی کجا می روی؟

مسیر را باید یافت. اندکی تأمل باید کرد...

تأمل باید کرد...

/ 23 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خدای خوب من

تولدتون مبارک . خدا کنه گذر عمرمان خوب باشه . کم و زیادش مهم نیست .

آسمان

سلام نیکوجان آپم[گل] آسمانتان آبی

سپینود

ای حسین به کوفه مرو که راهی جز شهادت نداری که علی اصغرت باید فداشود با تیری سه شعبه بر گلویش بر دستان تو که کسی نیست تو را یاری کند.... که اب را بر تو و خاندانت می بندند که رقیه و سکینه بیتاب خواهند شد که برادرت دستانش را....و خودت سرت را..... ای جان جانان مرو مردم کوفه وفا ندارند مرو [ناراحت] سلام اپم زود بیااااااا........[گل]

فرشاد

به روزم با من چه میدانم......... به خندیدن برای تلخی هایم دعوتید منتظر نظرتون می شینم

ع.ک

سلام دعوتید به یک جرعه شعر

س@ر@

واقــــــعـ ـا وبتـ قشنگــــــــــــــــــــــــــــــــهـ خیــــ‌ ــــــــلـیـ زیـاد! تفــــــلـدتـ هـمـ مبـارکـ [گل]